Aktualne oferty pracy

Poszukujemy Kandydatów na stanowisko
BRAND MANAGER
miejsce pracy: Radzyń Podlaski             Zadania:

•    tworzenie długofalowej strategii dla podległej marki
•    przygotowywanie i realizacja rocznych planów i działań marketingowych
•    prowadzenie „kampanii reklamowych” i promocji marki
•    współpraca z agencjami reklamowymi w zakresie działań i komunikacji
              wspierających markę
•    ścisła współpraca z Działem Handlu w zakresie wdrażania promocji oraz trade
              marketingu
•    planowanie i koordynacja działań marki w kanałach sprzedaży,
•    analiza efektywności wyników finansowych, sprzedaży i komunikacji marki
•    zarządzanie budżetem marki

            Oczekiwania wobec kandydatów:
•    wykształcenie wyższe kierunkowe ( marketing, zarządzanie)
•    doświadczenie w dziale marketingu – minimum 3 lata - warunek konieczny,
•    samodzielność, kreatywność, zaangażowanie,
•    umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne
•    znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację
•    dyspozycyjność do wyjazdów służbowych


           SM SPOMLEK oferuje wybranym kandydatom
•    twórczą i stabilną pracę oraz możliwości realizacji ambicji zawodowych
•    narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków
•    dobrą atmosferę pracy w młodym dynamicznym zespole


Aplikacje prosimy przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@spomlek.pl, w tytule Brand Manager
 

 

 

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA STANOWISKO
MAGAZYNIER
miejsce pracy: Radzyń PodlaskiWymagania:
-    wykształcenie minimum średnie
-    uprawnienia na wózki widłowe
-    umiejętność pracy w zespole
-    znajomość gospodarki magazynowej
-    odpowiedzialność

Ogólny zakres obowiązków:
-    przyjęcie produktów z Działów Produkcyjnych na stan magazynu
-    obsługa programu komputerowego
-    właściwe rozmieszczanie towaru w pomieszczeniach magazynowych
-    załadunek oraz rozładunek towaru z samochodów

Oferujemy:

-    stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę o współpracę
-    możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
-    ciekawą i pełną wyzwań pracę w nowoczesnej organizacji
 
Prosimy o przesłanie aplikacji (CV i listu motywacyjnego) w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@spomlek.pl  lub osobiście w dziale kadr w SM Spomlek ul. Kleeberga 12, Radzyń Podlaski.

 

 

 

 

 Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK
producent marki Serenada, Skarby Serowara i Old Poland
poszukuje Kandydata na stanowisko
OPERATOR
Miejsce pracy: Chojnice, woj. pomorskieWymagania:
-    Wykształcenie średnie zawodowe
-    Doświadczenie  – mile widziane.
Ogólny zakres obowiązków:
-    Obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń linii do produkcji serów
-    Mycie i dezynfekcja maszyn, urządzeń i pomieszczeń w obrębie stanowiska
-    Obsługa procesu technologicznego i dbałość o jakość w obrębie działu
-    Praca w systemie zmianowym.

Oferujemy:

-    Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
-    Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
-    Ciekawą i pełną wyzwań pracę w nowoczesnej organizacji.

Prosimy o przesłanie aplikacji (CV i listu motywacyjnego) w formie elektronicznej na adres: ewa.gubernat@spomlek.pl (w tytule proszę wpisać: Operator), lub osobiście w Oddziale w Chojnicach ul. Igielska 9 (dział kadr) do dnia 31 maja 2018 r.
 


Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK
producent marki Serenada, Skarby Serowara i Old Poland
poszukuje Kandydata na stanowisko
Brygadzista elektryków
Miejsce pracy: Chojnice, woj. pomorskie


 


Wymagania:
-    Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne
-    Doświadczenie  – mile widziane
-    Świadectwa kwalifikacyjne w zakresie DOZORU i EKSPLOATACJI

Ogólny zakres obowiązków:
-    Nadzór w zakresie napraw i modernizacji urządzeń
-    Nadzorowanie pracy podległych pracowników
-    Podejmowanie działań w sprawie bieżącej obsługi i remontów urządzeń
-    Prowadzenie dokumentacji technicznej.

Oferujemy:

-    Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
-    Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
-    Ciekawą i pełną wyzwań pracę w nowoczesnej organizacji.

Prosimy o przesłanie aplikacji (CV i listu motywacyjnego) w formie elektronicznej na adres: ewa.gubernat@spomlek.pl (w tytule proszę wpisać: Operator), lub osobiście w Oddziale w Chojnicach ul. Igielska 9 (dział kadr) do dnia 31 października 2018 r.
 Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK
producent marki Serenada, Skarby Serowara i Old Poland
poszukuje Kandydata na stanowisko
Specjalista ds. ochrony środowiska
Miejsce pracy: Chojnice, woj. pomorskie
Wymagania:
-    Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne
-    Doświadczenie  – mile widziane.
-    Prawo jazdy kat. B
-    Znajomość zagadnień z dziedziny ochrony środowiska i oczyszczalni ścieków

Ogólny zakres obowiązków:
-    Prowadzenie dokumentacji dot. ochrony środowiska
-    Zajmowanie się gospodarką wodno-ściekową
-    Współpraca z WIOŚ
-    Monitorowanie zgodności aspektów środowiskowych z wymaganiami prawnymi
dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarki ściekami

Oferujemy:

-    Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
-    Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
-    Ciekawą i pełną wyzwań pracę w nowoczesnej organizacji.

Prosimy o przesłanie aplikacji (CV i listu motywacyjnego) w formie elektronicznej na adres: ewa.gubernat@spomlek.pl (w tytule proszę wpisać: Operator), lub osobiście w Oddziale w Chojnicach ul. Igielska 9 (dział kadr) do dnia 31 października 2018 r.

 

 


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Jeśli CV jest ze zdjęciem poprosimy o wyrażenie zgody na jego przetwarzanie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w celu przeprowadzania procesów rekrutacyjnych przez Spółdzielczą Mleczarnię Spomlek.
W przeciwnym razie prosimy o usunięcie zdjęcia z CV.

Administratorem danych jest Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek z siedzibą w Radzyniu Podlaskim ul. Kleeberga 12, tel. (83) 352 11 500, e-mail: spomlek@spomlek.pl
Informujemy, że odbiorcami danych będą jedynie osoby upoważnione w celu przeprowadzania rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych w postaci przesłanego CV jest art. 221§ 1 Kodeksu Pracy. 
W każdej chwili można odwołać wyrażoną zgodę poprzez wysłanie maila (rekrutacja@spomlek.pl) lub złożenie stosownego oświadczenia w siedzibie Spółdzielczej Mleczarni Spomlek.
Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

Każda osoba, której dotyczą dane posiada następujące prawa:
    prawo do sprostowania danych i sprzeciwu wobec przetwarzania,
    prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
    prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w wypadku wyrażenia zgody na zachowanie danych celem przeprowadzenia przyszłych rekrutacji), prawo dostępu do danych,
    prawo do bycia poinformowanym o incydencie naruszenia ochrony danych osobowych, prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu),
    prawo do informacji udzielanych na wniosek, prawo „do bycia zapomnianym”.

Jeżeli chce Pan/Pani złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania swoich danych osobowych zawartych w CV, prosimy o bezpośredni kontakt.
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych i ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.