Aktualności

Obrazek dla aktualności
07.09.2018 |
  Nabór wniosków na stypendia Nabór wniosków na Program stypendialny

Wspieramy dzieci naszych dostawców i pracowników, które studiują na kierunkach związanych z przemysłem spożywczym lub rolnictwem. Wnioski do Programu stypendialnego można składać do 15 października.

 

To już siódma edycja programu, którego celem jest wsparcie studentów, którzy w przyszłości mogą podjąć pracę w naszej spółdzielni lub pracować w gospodarstwie zajmującym się hodowlą krów mlecznych.

Jednym z warunków uzyskania pomocy finansowej jest średnia ocen z ubiegłego roku akademickiego nie niższa niż 4,00.

Dokumenty aplikacyjne można składać do 16 października osobiście w sekretariacie spółdzielni lub listem poleconym na adres oddziału w Radzyniu Podlaskim z dopiskiem: Stypendium SM Spomlek.

Adres:

Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek

ul. Kleeberga 12

21-300 Radzyń Podlaski

Wszystkie szczegóły i wymagania formalne znajdują się w Regulaminie:

Regulamin stypendialny 2018

Wniosek o przyznanie stypendium

Oświadczenie

Dyspozycja przelewu