Przedszkole zakładowe "Bambino"

                                                      

 

 
 
 

NIEPUBLICZNE  PRZEDSZKOLE "BAMBINO"

Spółdzielczej Mleczarni SPOMLEK

 

utworzone zostało w ramach projektu pod nazwą
„Bezpieczne dziecko w przedszkolu zakładowym – efektywny pracownik w firmie”

 

Placówka rozpoczęła swoją działalność 1 września 2010r. Przedszkole czynne jest od godz.6:30 do 16:30, od poniedziałku do piątku. Zajęcia prowadzone są w grupie zróżnicowanej wiekowo (aktualnie od 3 roku do 6 lat). Od września 2013 roku, poza innymi metodami pracy z dziećmi, stosujemy innowacyjną i nader efektywną metodę zwaną Glottodydaktyką. Zajęcia takie prowadzone są w oparciu o licencję, po uzyskaniu pełnych kwalifikacji uprawniających do jej stosowania. Dodatkowym atutem jest sposób przyswajania wiedzy przez dziecko oparty na naturalnym toku rozwoju poprzez zabawę, analogie do zrozumiałych i oczywistych dla dzieci schematów. Nauka różnicowania głosek na ślizgacze i skoczki poza szybkim zapamiętywaniem i właściwym ich różnicowaniem sprawia dzieciom niezwykłą frajdę. To zaś jest cennym bodźcem do kształtowania chęci do nauki na przyszłość.
Od września 2015r. w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (czyli zajęć nieodpłatnych przez Rodziców) w naszym Przedszkolu odbywają się zajęcia z języka angielskiego.
Prowadzi je wykwalifikowany nauczyciel języka angielskiego z uprawnieniami do nauczania języka w przedszkolu, w ramach cyklu dwóch zajęć tygodniowo, z podziałem na dwie grupy wiekowe.


        

Kontakt:

 

 Niepubliczne Przedszkole Bambino Spółdzielczej Mleczarni Spomlek
ul. Kleeberga 2/1
21-300 Radzyń Podlaski

tel. (+48) 515062 101
email: przedszkole@spomlek.pl
 

 

 

 

 

 

"Bezpieczne dziecko w przedszkolu zakładowym - efektywny pracownik w firmie"
Numer projektu: POKL.01.03.02-00-076/10-00
Okres realizacji projektu: 01.08.2010r. - 31.07.2012r.
Kwota przyznanej dotacji: 519 340PLN

"Człowiek - najlepsza inwestycja"