Forum Ekspertów i Hodowców

„Zdrowa Krowa” jest pierwszym w Polsce programem skierowanym do producentów mleka i hodowców bydła mlecznego. Z inicjatywy SM Spomlek w 2011 roku udało się stworzyć platformę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy ekspertami i hodowcami. W centrum zainteresowania programu „Zdrowa Krowa” leży poprawa stanu zdrowia bydła mlecznego, podnoszenie kwalifikacji rolników, upowszechnianie najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie hodowli bydła mlecznego i produkcji mleka oraz ich ekonomiki.