Oferta

 O nas

Przedszkole zakładowe Bambino przyjmuje zapisy na nowy rok szkolny 2017/2018.

 

Szczegóły znajdziecie Państwo w siedzibie przedszkola Bambino.


Adresaci

Oferta skierowana jest do dzieci pracowników (ewentualnie rodzin) SM Spomlek.
Zgodnie z przepisami dziecko kwalifikujące się do przedszkola musi mieć ukończone 2,5 roku życia. Według wytycznych nowej reformy oświatowej do przedszkola w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego mogą uczęszczać zaróno dzieci 5-letnie, jak i 6 -letnie.

Godziny pracy

Nasze przedszkole czynne jest od godziny 6:30 do 16:30 w dni pracujące, zgodnie z kodeksem pracy.

 Język angielski w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Od września 2015r. w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (czyli zajęć nieodpłatnych przez Rodziców) w naszym Przedszkolu odbywają się zajęcia z języka angielskiego.
Prowadzi je wykwalifikowany nauczyciel języka angielskiego z uprawnieniami do nauczania języka w przedszkolu, w ramach cyklu dwóch zajęć tygodniowo, z podziałem na dwie grupy wiekowe.

 Żywienie

Żywienie prowadzone jest u nas w systemie cateringowym. Posiłki są bardzo smaczne i zdrowe, przygotowywane przez naszą firmową, zakładową kuchnię. Grupa przedszkolna jest zróżnicowana wiekowo, co wpływa pozytywnie na kształtowanie relacji interpersonalnych u dzieci. W efekcie dzieci kończące w naszej placówce etap edukacji przedszkolnej, wchodzą w nowe środowisko lepiej przysposobione do funkcjonowania w społeczności szkolnej. Zarówno opieka jak i edukacja prowadzone jest przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Pracą z dziećmi zajmują się nauczyciele ze specjalizacją; wychowanie przedszkolne. Pracę wspomaga również pracownik obsługi z kwalifikacjami opiekuna. Opłata za przedszkole (czesne) wynosi 125zł miesięcznie bez względu na godzinowy czas pobytu dziecka w placówce, zaś kwota dziennego wyżywienia dziecka wynosi 8zł. W ramach wyżywienia przysługuje dziecku śniadanko, dwudaniowy obiad z kompotem ze świeżych lub mrożonych owoców i podwieczorek.

Ważne informacje

Od roku udostępniliśmy dzieciom naszych pracowników możliwość realizacji 5-godzinnego minimum programowego (od godz.8:00 do 13:00). Przy takiej formie świadczonych usług edukacyjnych nie jest naliczana opłata z tytułu czesnego. Rodzice pokrywają wówczas koszt wyżywienia dziecka. W uzyskaniu pozytywnej decyzji odnośnie przyjęcia dziecka do przedszkola pierwszeństwo mają dzieci zapisywane na pobyt pełny, całodzienny.
W okresie przedszkolnym dzieci nabywają wiele umiejętności społecznych, które są niezbędne w dalszej edukacji szkolnej i środowisku rówieśniczym. Uczą się współdziałania, kształtują właściwą postawę wobec innych ludzi. Poprzez prowadzone zajęcia staramy się propagować wartości i cechy takie jak odpowiedzialność, otwartość i wyrozumiałość. Zwracamy przy tym uwagę na budowanie własnej wartości. Jest to niezwykle potrzebne każdemu dziecku, by mogło z sukcesem wkroczyć w kolejny etap edukacyjny. Szczególną uwagę zwracamy na wszechstronny rozwój dziecka. Służy temu szeroki wachlarz różnorodnych zajęć prowadzonych w przedszkolu. Dodatkową ofertą są zajęcia wybierane corocznie przez Rodziców, zgodnie z potrzebami samych zainteresowanych. Są to zajęcia odpłatne, prowadzone poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej. Mówiąc o trosce w zapewnieniu dzieciom wszechstronnego rozwoju nie można przemilczeć nieocenionej roli Rodziny w całym procesie opieki, wychowania i kształcenia dzieci. Rozumiejąc tę sytuację i potrzebę staramy się na co dzień współpracować z Rodzicami naszych przedszkolaków. Dodatkową, także cenną formą wzajemnego poznania są okolicznościowe imprezy przedszkolne organizowane z udziałem Rodziców, a niejednokrotnie całych Rodzin. Kultywujemy też zwyczaje i tradycje ludowe a także propagujemy zdrowy styl życia. Współdziałamy też z instytucjami z terenu miasta takimi jak Biblioteka, Nadleśnictwo, Poczta, otwierając dzieci na życie w społeczności lokalnej. Bierzemy udział w wielu konkursach, akcjach, działaniach, niosących ze sobą pozytywny wizerunek aktywności społecznej. Działania takie służą budowaniu wzajemnego zaufania, co jest warunkiem niezbędnym dla uzyskania jak najlepszych rezultatów wychowawczych i edukacyjnych. Troska o rozwój dzieci, przy tak dynamicznej sytuacji społecznej, idzie w parze z większą potrzebą poszukiwania coraz to nowych sposobów i metod pracy. Efektem takich poszukiwań i potrzeby doskonalenia zawodowego jest stosowana od dwóch lat dość innowacyjna na naszym terenie metoda nauczania zwana Glottodydaktyką.

Jak pracujemy z dziećmi?

Zajęcia glottodydaktyki prowadzone są w oparciu o licencję, po uzyskaniu pełnych kwalifikacji uprawniających do jej stosowania. Metoda ta nawiązuje do naturalnego toku uczenia się dziecka i jest elementem całego systemu glottodydaktycznego. Efekty jej stosowania są bardzo pozytywne. Dodatkowym atutem jest sposób przyswajania wiedzy przez dziecko poprzez zabawę, analogie do zrozumiałych i oczywistych dla dzieci schematów. Nauka różnicowania głosek na ślizgacze i skoczki poza szybkim zapamiętywaniem i właściwym ich różnicowaniem sprawia dzieciom niezwykłą frajdę. To zaś jest cennym bodźcem do kształtowania chęci do nauki na przyszłość. Placówka nasza dysponuje urozmaiconymi pomocami naukowymi niezbędnymi do atrakcyjnego
i efektywnego zdobywania umiejętności, wiedzy przez przedszkolaków. Mamy tu między innymi komplety klocków glottodydaktycznych, dywanik glottodydaktyczny, różnorodne plansze, tablice demonstracyjne także do nauki czytania metodą ślizgową.
Pomimo dużej wartości jaką daje Glottodydaktyka nie ograniczamy się w pracy tylko do niej. Stosowanie wielu elementów metod dydaktycznych, wśród nich np. Weroniki Sherborne, Denisona, matematyki wg Gruszczyk – Kolczyńskiej, daje lepszą możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.
Stosując odpowiedni dobór metod pracy wychodzimy naprzeciw potrzebom różnych dzieci.

 


Cel  jest wspólny dla wszystkich: wychować dobrego człowieka, pamiętając o tym, iż:

Dziecko jest jak nieoszlifowany diament
– właściwie z nim postępując
możemy uczynić zeń brylant