Opieka weterynaryjna

Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek od wielu lat zapewnia swoim Dostawcom – członkom Spółdzielni opiekę weterynaryjną nad stadami krów mlecznych. Obejmuje ona leczenie podklinicznych zapaleń wymienia i niepłodności krów. Są to jednostki chorobowe bardzo powszechne i niestety kosztowne. Dostawca ponosi jedynie koszt niezbędnych leków, który jest potrącany z należności za dostarczone mleko.

W celu podniesienia skuteczności leczenia podklinicznych zapaleń wymienia, lekarze pobierają próby mleka
do badania bakteriologicznego oraz określenia lekowrażliwości. Próby takie może także pobrać odpowiednio przeszkolony przez lekarza dostawca i wysłać do laboratorium SM Spomlek. Za badanie dostawca nie ponosi żadnych opłat. Niekorzystne wyniki stają się automatycznie podstawą do rozpoczęcia leczenia.

Lekarze oferują również fachowe doradztwo w zakresie profilaktyki weterynaryjnej, zarządzania stadem, żywienia. Swoją wiedzę pogłębiają na różnorodnych sympozjach i szkoleniach przeprowadzanych przez wybitnych międzynarodowych ekspertów. Podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywając tytuły specjalistów rozrodu zwierząt i chorób bydła.

Umiejętnościami dzielą się następnie z dostawcami – inspirują i współorganizują szkolenia rolników w zakresie profilaktyki weterynaryjnej, hodowli i żywienia bydła.

Gabinet oferuje badanie USG. Usługa ta ma na celu podniesienie skuteczności badania układu rozrodczego krów, aby jeszcze lepiej zarządzać rozwojem stada.